Visie en Missie

 

Onze visie

Wij zien in het vieren van Koningsdag een uitgesproken gelegenheid om Wageningers samen te brengen en een divers programma te presenteren waaraan uiteenlopende Wageningse verenigingen, organisaties, stichtingen, bedrijven en instellingen een bijdrage leveren.
 

Onze missie

Als stichting zien wij voor onszelf de rol weggelegd om voor diverse doelgroepen een gevarieerd programma aan te bieden. Wij functioneren als platform voor alles en iedereen die iets wil organiseren op Koningsdag waarbij we de insteek hebben om het lokale karakter te bewaken. Het is onze rol is om te verbinden en te faciliteren. We willen Koningsdag onderscheidend maken van de festiviteiten op Bevrijdingsdag. In onze PR materialen, op onze website en Facebookpagina bieden wij een overzicht van alle Koningsdag-gerelateerde activiteiten. Tot slot maken wij ons sterk voor het creëren van draagvlak door samenwerkingsverbanden aan te gaan, inwoners te laten meedenken over het programma en last but not least, donateurs, vrienden en sponsoren te motiveren om alle activiteiten financieel mogelijk te maken.